top of page

Dit is dans

Leerkrachten zien wat dans in het onderwijs is
en wat het betekent voor hun leerlingen

Dit is dans heeft als doel om jou als leerkracht te laten ontdekken wat er in de dansles gebeurt. We hebben hiervoor gratis en speelse kijkwijzers ontwikkeld. Deze kijkwijzers kun je gebruiken als een dansdocent komt lesgeven aan je groep. Maar je kunt ze ook inzetten als je (eenvoudige) opdrachten uit dansmethodes uitprobeert met je groep. 


Leerkrachten hebben zelf vaak weinig ervaring met dans in het onderwijs en daarmee weinig idee wat dans voor hun leerlingen kan betekenen. Al benoemen ze na een dansles regelmatig:

  • dat ze een heel andere kant van bepaalde kinderen zien;

  • dat de kinderen graag meedoen met de dansles;

  • dat de dansdocent zoveel uit de kinderen weet te halen;

  • dat het zo lekker is voor de kinderen om even te kunnen bewegen, even minder cognitief bezig te zijn.


Met de eenvoudig in te zetten kijkwijzers zie jij wat de kinderen leren in dansles en hoe ze dat leren. 

Race voor kinderen

Beste leerkrachten, Dit is dans

Dit is dans laat leerkrachten zien wat kinderen doen en leren in een dansles.

Met de kijkwijzers zul je herkennen (= zien)

  • de danselementen lichaam, tijd, kracht en ruimte

  • fasen uit een creatief proces;

  • choreografische componenten;

  • wat de leerlingen leren in de dansles.


Hiermee zul je als leerkracht de meerwaarde van dans meer gaan inzien en beter kunnen verwoorden. Ook kun je je leerlingen beter begeleiden bij dansen en presentaties die zij maken. Het kan ook bijdragen aan het leereffect van een bezoek aan een dansvoorstelling.


En als je echt ziet wat er gebeurt in een dansles, herken je ook wat het kan betekenen voor de kinderen en hoe makkelijk je met gebruik van de danselementen ook zelf dansopdrachten kunt geven.

Football outside Jakarta_edited.jpg

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt."

Johan Cruijf

Kijkwijzers

Zo zie jij wat de kinderen leren in de dansles

Beweging wordt dans als je gaat spelen met de vier danselementen: lichaam, tijd, kracht en ruimte.

In een creatieve dansles stimuleert de docent de kinderen om te variëren met de danselementen. Daardoor ontdekken zij wat je allemaal kunt dansen en welk effect dat heeft: op hoe het eruit ziet en hoe het voelt.

Op deze pagina vind je kijkwijzers voor de vier danselementen, het creatief proces en choreograferen. 

Danselement lichaam

Wat beweegt er?

Je kunt met hele lichaam bewegen of

met een deel, bijvoorbeeld: buigen, strekken, draaien en zwaaien,
maar ook verschillende vormen maken met het lichaam, zoals: rond, recht, symmetrisch, asymmetrisch.

Je kunt bewegen

op de plaats of je voortbewegen,
bijvoorbeeld: lopen, springen, huppelen, hinkelen en glijden.

om verschuivingen en veranderingen door te voeren in onze maatregelen aan de basis.

Danselement tijd

In welk tempo bewegen ze?

Je kunt de bewegingen laten variëren in tijd:

het tempo, de duur of het ritme,
bijvoorbeeld langzaam, snel, versnellen, vertragen, met stops, kortdurende beweging of de beweging lang aanhouden, met herhalingen of accenten.

Danselement kracht

Met hoeveel spanning bewegen ze?

Hoeveel spierkracht gebruik je voor de beweging en hoeveel zwaartekracht ervaar je hierbij.

Hierdoor varieer je in spanning, energie, gewicht en bewegingsstroom,
bijvoorbeeld: licht, zwaar, ontspannen, gespannen, spanning opbouwen of verminderen, sterk, zwak, in evenwicht, uit balans, gecontroleerd of explosief.

Danselement ruimte

Waar zijn ze in de ruimte en hoe bewegen ze door de ruimte?

Plaats in de ruimte: sta je voor, achter, in het midden of langs een kant.

Plaats ten opzichte van anderen in de ruimte: sta je voor, achter, naast, tegenover iemand.


In welke richting beweeg je: ga je vooruit, achteruit, zijwaarts, diagonaal, rond.


In welke ruimtelaag beweeg je: beweeg je laag bij de grond of over de vloer, op loophoogte (midden) of hoog.


Welke patronen maak je in de ruimte: over de vloer; cirkel, lijnen, zigzaggen
in de lucht: golven, zigzag, strepen

Creatief proces

Welke fasen kun je herkennen in een creatieve dansles?

In creatieve dans is er steeds een wisselwerking tussen beweging en beleving. De kinderen exploreren de mogelijkheden van hun lichaam om er ideeën, ervaringen en gevoelens mee uit te drukken. Ze creëren zelf nieuw dansvocabulaire door middel van de danselementen lichaam, tijd, kracht en ruimte. De kinderen gebruiken vormgevingsaspecten om hun dans te kunnen presenteren.

Choreograferen

Hoe maken kinderen zelf een dans?

Choreograferen is vormgeven van dans. Dit gaat voor kinderen in het basisonderwijs vooral over de dansbewegingen, de plaatsing van de dansers in de ruimte en de muziek. Maar het kan ook uitgebreid worden naar het ontwerpen van decor, kostuums en belichting.
De dansbewegingen en/of dansfrases voor de choreografie kunnen komen uit bestaande dansen of zelfgecreëerd zijn. Bij het maken van de dans gebruiken de kinderen vormgevingsaspecten; ze maken keuzes voor groepering, vloerpatronen en structuur van de dans.

Binnenkort Danskijkwijzer choreograferen

Neem contact op met Dit is dans

Ben je nieuwsgierig
naar gebruiksmogelijkheden van de kijkwijzers
of heb je een andere vraag?
Mail Nita Halman via ditisdans@gmail.com
of vul het contactformulier in.

Tel.: +31 (0) 6 28 51 24 63

Bedankt voor de inzending!

bottom of page