top of page

Bronnen en links

Op deze pagina vind je de bronnen die we hebben gebruikt en links naar pagina's met inspiratie en informatie.

Boeken

Cone,T.,& Cone, L. (2012). Teaching children dance. U.S.A: Rowan University: Human Kinetics.

Crul, K. (2013) Zeppelin. Didactiek voor muzische vorming. Kalmthout: Pelckmans uitgeverij.
Halman, N. e.a. (2005) Kleuterdansen 5 Winschoten: Nevofoon.

Heijdanus-de Boer, E. & Nunen, A. van (2019) Dans! Praktisch handboek voor het basisonderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
LOKV (1994) Vliegen, zweven, vallen. Dansen over prentenboeken. Utrecht: LOKV
Miranda -Tol, M. de (2018) Dans. Theorie en praktijk. Amsterdam: Lambo b.v.
Nunen, A. van & Swaans, R. (2020) Kennisbases en profilering lerarenopleiding basisonderwijs. Kennisbasis dans en drama. Den Haag: 10voordeleraar, Vereniging Hogescholen
Speth, M. (1999) Dansspetters 1. Maastricht: Hogeschool Maastricht

Online

Bouwmeester, D. & Nunen, A. van (2019) Handreiking Dans’es. Voor iedereen die iets met dans wil in het basisonderwijs. Utrecht: LKCA https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2020/09/DANSES_2.pdf

Cultuurschakel, Den Haag Toolbox dans https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/wat-is-coh/lesmateriaal/inspiratie-instructie/dans/

SLO, Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/dans/ Vier Grote Steden Kunsteducatie (2001) Samen met kinderen naar dans Den Haag: Koorenhuis,
https://www.dansinschool.nl/wie-en-wat/wat-is-dans/
Vonck: Visiedocument dans in het kader van ontwikkeling curriculum.nu https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/03/20171222-Visiedocument-Dans-plus-bijlage-Leergebied.pdf

bottom of page